509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Samorząd Uczniowski

 

W naszym ośrodku prężnie działa Samorząd Uczniowski. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli w tajnych wyborach poprzedzonych kampanią. Działania te wdrażają młodzież do samorządności, kształtowania odpowiedzialności i postaw obywatelskich. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego we współpracy z opiekunami i wsparciem Rady Rodziców realizują zagadnienia związane z kształtowaniem postaw oraz aktywizacją społeczności uczniowskiej. Młodzież bierze udział w debatach uczniowskich dotyczących norm, wartości moralnych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji. Organizowane są liczne konkursy w których uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności. Celebrowane są różnego rodzaju święta narodowe, tradycje świąteczne, zwyczaje. Organizowane są konkursy, kiermasze świąteczne, wystawy prac, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe, dyskoteki i inne imprezy. Samorząd Uczniowski współpracuje z osobami ze środowiska lokalnego poznając pasje i profesje ciekawych ludzi. Wspólnie z innymi organizacjami szkolnymi stara się stworzyć bezpieczną i przyjazną szkołę.

ddddddddddddddddddddd