509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Sala EEG Biofeedback

 

Od 2006 r. w naszej szkole działa nowoczesna pracownia EEG Biofeedback, sfinansowana przez MEN ze środków EFS.

Biofeedback; biologiczne sprzężenie zwrotne- dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej (,,feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Praca fal mózgowych jest monitorowana przez oprogramowanie i elektrody a przekazywana poprzez sygnał dźwiękowy i ruchomy obraz na monitorze.
 
Trening polega na sterowaniu wideogrą za pomocą siłą własnego umysłu. Systematyczny trening ma na celu nauczenie regulowania przebiegu fal w taki sposób, aby wzmacniane były  pożądane fale mózgowe a hamowane  fale niepożądane.
 
Biofeedback to trening mózgu, który usprawnia pamięć, poprawia koncentrację uwagi, pomaga panować nad reakcjami emocjonalnymi.
 
,,Trening Beta lewostronny : stymuluje do działania, aktywacji i zwiększenia szybkości procesów intelektualnych, polepsza organizacje stanów snu, podwyższa samoocenę . Wskazany jest m.in.: w zaburzeniach koncentracji uwagi, depresji, apatii, zaburzeniach ciągłości snu, zmęczeniu, braku motywacji, zaburzeniach uczenia się, zaburzeniach rozwoju mowy.
 
Treningi SMR prawostronny: wycisza, daje uspokojenie. Znajduje zastosowanie  w nadpobudliwości, impulsywności, poprawia odczuwanie swojego ciała,wyrównuje poziom emocji. Stosowany m.in. w: jąkaniu, niecierpliwości, tikach, uzależnieniach, agresji, pobudzeniu, braku apetytu, moczeniu nocnym.

01 EEG02 EEG

ddddddddddddddddddddd