509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Oddziały Zamiejscowe

 

Oddziały Zamiejscowe w Więcborku.

Organizacja szkoły:

 • 3 oddziały szkoły podstawowej,
 • 3 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy.

Edukacja obejmuje uczniów wszystkich stopni deficytu intelektualnego. 

Oferta dla uczniów: 

 • zajęcia pozalekcyjne: teatralne, taneczne, rowerowe,

    

 • szkolne konkursy: przedmiotowe, artystyczne, 
 • zawody sportowe. 

    

Każdego roku uczestniczymy w: 

 • Ogólnopolskim Programie Społecznym- „Szkoła bez przemocy”, 
 • Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
 • Wojewódzkim „Pikniku bez barier” w Kamieniu Krajeńskim, 
 • KIST w Kamieniu Krajeńskim, 
 • Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Bydgoszczy, 
 • Wojewódzkim Konkursie Informatycznym „Mistrz grafiki komputerowej”, 
 • Wojewódzkich Zawodach Sportowych „Sprawni Razem”, 
 • Powiatowym Przeglądzie Przedstawień Teatralnych „Graj w zielone” w Więcborku, 
 • Gminnym Konkursie Recytatorskim w Zakrzewku, 
 • Gminnym Rajdzie Wiosennym.

    

________________________________________________________________________________

Oddziały Zamiejscowe w Kamieniu Krajeńskim.

Oddziały Zamiejscowe w Kamieniu Krajeńskim zorganizowano na terenie DPS dla Dzieci w 1997r.

Organizacja nauczania: 2 grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością ruchową. Edukacja przebiega na III etapach kształcenia specjalnego: szkoła podstawowa (etap I i II), szkoła przysposabiająca do pracy (etap III). Zajęcia odbywają się w grupach i indywidualnie. 

Zajęcia dodatkowe: 

 • zajęcia plastyczne pn. „Gościniec Przyjaźni”, 
 • zajęcia ruchowe pn. „Baraszkowanie na dywanie”, 
 • zajęcia artystyczne - grupa teatralna „Przyjaciele”. 
 • Udział w imprezach: 
 • Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy, 
 • Krajeńskie Integracyjne Spotkanie Twórcze w Kamieniu Kraj., 
 • Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kamieniu Kraj., 
 • Dzień Słowiański na UKW w Bydgoszczy, 
 • Przegląd Twórczości Teatralnej MIM w Kamieniu Kraj., 
 • Przeglądy Teatralne w CKiS w Sępólnie Kraj., 
 • Kiermasze Adwentowe w Sępólnie Kraj., 
 • konkursy plastyczne szkolne, środowiskowe, inne, 
 • uroczystości i imprezy okolicznościowe, 
 • Albertiana - Toruń i Kraków. 

   

Projekty na rzecz uczniów zrealizowane ze środków pozabudżetowych: 

 • „Paleta Smaków”, 
 • „Bo nie tylko Harry Poter na śniadanie ma ochotę”, 
 • „Po Drabinie Coraz Wyżej”. 

Współpraca: Dyrekcja i personel DPS w Kamieniu Kraj., MGOK w Kamieniu Kraj., CKiS w Sępólnie Kraj., WTZ w Sępólnie Kraj., Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kraj., PCPR w Więcborku, Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy Sami”, Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”, Urząd Marszałkowski w Toruniu.

 

 

ddddddddddddddddddddd