509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Zmiana numeru telefonu.

W związku z trwającym remontem w naszej szkole telefon stacjonarny jest nieczynny. Prosimy korzystać z numeru komórkowego: 606 181 961. Telefon stacjonarny dostępny będzie ponownie od września. Za utrudnienia przepraszamy.

Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2016-2017 .

                                                     Szanowni rodzice                                                            Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2016/2017 do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Szkoła Podstawowa,  Publiczne Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonujące w naszym Zespole są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, w tym dzieci z autyzmem. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ofertą  edukacyjną  naszej szkoły. Placówka zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju.Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Rekrutacji:

1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok szkolny.

2. ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. nie podlega rejonizacji.

3. Podstawą przyjęcia ucznia we wszystkich typach szkół Zespołu Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy) jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Podstawą przyjęcia  ucznia we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu  Szkół nr 2 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

Kontakt:

Sekretariat: 52 - 388 - 26 - 86

Dyrektor szkoły: 52 - 388 - 05 - 09

Pokój nauczycielski: 52 - 388 - 22 -63

Pedagog szkolny: kontakt przez sekretariat

Pielęgniarki szkolne: kontakt przez sekretariat

"Majówka dla Rodziców"

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów ZS nr 2 na ,,Majówkę dla Rodziców",która odbędzie się dnia 9 czerwca 2015 roku. Zbiórka o godz. 9.45, na ul. Nowy Rynek w Sępólnie Kr.