509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Żegnamy Stasia

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o nagłej śmierci naszego ucznia Stanisława Żebrzowskiego. Jego nieoczekiwane i przedwczesne odejście jest dla nas trudnym i bolesnym doświadczeniem. Z rodziną Stasia łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

            Dyrektor, Wychowawca, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie

oraz wszyscy pracownicy szkoły,

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18.01.2020 r.

Msza święta o godzinie 10:00 w Kościele  Św. Wawrzyńca w  Lutowie

Zimowa przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie, 12.12.2019r.

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z przyjętym we wrześniu na rok szkolny 2019/20 harmonogramem dni wolnych od zajęć lekcyjnych, w okresie od 21 do 31 grudnia 2019r. trwa zimowa przerwa świąteczna. Ponadto dni 2 stycznia i 3 stycznia 2020r. przyjęte zostały, jako dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych.

Uczniowie wracają do szkoły we wtorek 07 stycznia 2020r.

W okresie przerwy świątecznej i w dniach 2-3.I.2019r. nie będzie organizowany transport gminny. Uczniom, którzy nie mogą pozostać pod opieką dorosłych w domu szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze w świetlicy.

Proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi i przekazanie podpisanej kartki do szkoły:

dziecko pozostanie w domu

dziecko skorzysta z opieki w świetlicy

…………….………………………..

podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Dzień Edukacji Narodowej

Uprzejmie informujemy że Dzień  Edukacji Narodowej (poniedziałek 14.X.2019r) jest dniem wolnym od nauki.Tego dnia nie ma zajęć dydaktycznych w szkole.Dzieciom,które nie mogą pozostać w domu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy.Uczniowie otrzymali zgody, na których proszę o zaznaczenie wybranego wariantu

-syn/córka .........14.X.2019 pozostanie pod opieka w domu

-syn/córka ........ skorzysta z opieki w świetlicy szkolnej

Zebranie z rodzicami - 27.09.2019

                                                                   Szanowni Rodzice                                                                                                                                                                                       

W związku z początkiem roku szkolnego 2019/20 zapraszamy Państwa na zebranie rodziców

w piątek 27.09.2019r.

12:30 - spotkanie dla ogółu rodziców ( II piętro);

- omówienie spraw bieżących

- osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i

wychowawczej.

13:30 - wywiadówki w klasachRozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  2 września 2019 r. o godz 9.00 na sali gimnastycznej -ul.Jeziorna 8