509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Komunikaty

Zebranie Rady Rodziców

Szanowni Rodzice!

 

Serdecznie zapraszamy Radę Rodziców na spotkanie, które odbędzie się dnia 4 października o

 godz. 9.00 , na poddaszu w szkole.

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy,że w piątek 30 września 2016r. o godz 12.00 rozpocznie się zebranie inrormacyjne dla rodziców wg.następującego porządku:

 12:00-13:00 spotkanie wszystkich rodziców (II piętro)

-informacje o organizacji roku szkolnego 2016/17

-prelekcja pielęgniarki szkolnej

 13:00-14:00 spotkanie rodziców z wychowawcą

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17 odbędzie się 1 września 2016 r. o godz 9.00 na sali gimnastycznej -ul.Jeziorna

Zmiana numeru telefonu.

W związku z trwającym remontem w naszej szkole telefon stacjonarny jest nieczynny. Prosimy korzystać z numeru komórkowego: 606 181 961. Telefon stacjonarny dostępny będzie ponownie od września. Za utrudnienia przepraszamy.

Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2016-2017 .

                                                     Szanowni rodzice                                                            Trwa nabór uczniów na rok szkolny 2016/2017 do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół  nr 2 w Sępólnie Krajeńskim. Szkoła Podstawowa,  Publiczne Gimnazjum oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonujące w naszym Zespole są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, w tym dzieci z autyzmem. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ofertą  edukacyjną  naszej szkoły. Placówka zatrudnia specjalistów posiadających kwalifikacje do wczesnego wspomagania rozwoju.Serdecznie zapraszamy.

Regulamin Rekrutacji:

1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok szkolny.

2. ZS nr 2 w Sępólnie Kraj. nie podlega rejonizacji.

3. Podstawą przyjęcia ucznia we wszystkich typach szkół Zespołu Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Szkoła Przysposabiająca do Pracy) jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

4) Podstawą przyjęcia  ucznia we wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu  Szkół nr 2 jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,

b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

Kontakt:

Sekretariat: 52 - 388 - 26 - 86

Dyrektor szkoły: 52 - 388 - 05 - 09

Pokój nauczycielski: 52 - 388 - 22 -63

Pedagog szkolny: kontakt przez sekretariat

Pielęgniarki szkolne: kontakt przez sekretariat