509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Informacja dla Rodziców-dni wolne od zajęć edukacyjnych

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 12.06.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Informujemy, że od dnia 16 do 18 czerwca br. w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym wyżej wymienione dni są wolnymi od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Webinarium dla rodziców - niebezpieczne kontakty w internecie

 
Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców
i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić
do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zjawiska:
- child grooming -  uwodzenie dziecka przez internet,
- sextortion - szantaż intymnymi materiałami, 
- sexting - rozsyłanie swoich prywatnych intymnych materiałów.

Rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą któregoś z powyższych zagrożeń,
a także jak zapobiegać i rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, aby nie podejmowali takich zachowań.

Webinarium poprowadzi ekspert z zespołu Dyżurnet.pl - działającego w Państwowym Instytucie Badawczym NASK punktu kontaktowego
do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Spotkanie online odbędzie się 12 maja o godz. 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów: 
https://app.evenea.pl/event/855804-2/

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2020r. w sprawie organizacji nauczania na odległość w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim  

Zarządzenie nr 2/2020

Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 23 marca 2020r. w sprawie organizacji nauczania na odległość w Zespole Szkół nr 2

w Sępólnie Krajeńskim

 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 III 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 1. Istotą nauczania zdalnego (od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku) jest dalsza realizacja podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 2. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim mają obowiązek na bieżąco uczestniczyć w zajęciach realizowanych drogą zdalną, zwaną dalej e-nauczaniem lub w innych formach nauczania na odległość z katalogu możliwych do wyboru zastosowanych przez nauczyciela.
 3. Nauczaniem przedmiotów na odległość kieruje wychowawca klasy, który diagnozuje i ustala z dyrektorem szkoły sposoby kontaktu i przekazywania materiałów uczniom.
 4. Po wejściu w życie rozporządzenia (czyli od 25 III 2020 roku) możliwe stanie się ocenianie postępów uczniów i ich pracy. Nauczyciel ma prawo dokonać oceny pracy uczniów na warunkach ustalonych z uczniami. Mają one uwzględniać możliwości psycho-fizyczne ucznia oraz techniczne (dotyczące dostępu do Internetu oraz posiadanego sprzętu w domach).
 5. Nauczyciel doradza i wyjaśnia uczniowi, który ma trudności w zrozumieniu materiału (bądź udziela wskazówek rodzicom/opiekunom prawnym ucznia).
 6. Realizowane mają być zasadniczo wszystkie przedmioty, według obowiązującego planu lekcji.

Zostanie to udokumentowane w postaci oświadczenia nauczyciela o realizacji treści podstawy programowej w okresie nauczania na odległość.

 1. Bardzo ważne jest racjonalne dozowanie wdrażanego i omawianego materiału.
 2. Rozporządzenie wskazuje na obowiązek zdalnego porozumiewania się wychowawców klas i nauczycieli przedmiotów z rodzicami uczniów (może być to tradycyjna rozmowa telefoniczna, kontakt za pośrednictwem innych komunikatorów społecznościowych lub tradycyjnej poczty e-mail).
 3. Realizacja treści podstawy programowej w zakresie nauczanych przedmiotów dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzona jest od dnia 25 marca 2020 zgodnie z przyjętym harmonogramem:

Harmonogram zajęć realizowany w postaci zdalnej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Kraj. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.[1]

 

Przedmiot

Poniedziałek/Godzina

Wtorek/Godzina

Środa/Godzina

Czwartek/Godzina

Piątek/Godzina

j. polski

09:00-10:00

 

09:00-10:00

 

09:00-10:00

matematyka

 

09:00-10:00

 

09:00-10:00

 

Historia

10:00-11:00

       

Wos

 

10:00-11:00

(KLASA 8)

     

j. angielski

   

10:00-11:00

   

informatyka

       

11:00-12:00

biologia

11:00-12:00

       

religia

     

10:00-11:00

 

chemia

   

11:00-12:00

   

fizyka

 

11:00-12:00

     

geografia

       

10:00-11:00

muzyka/

plastyka

       

12:00-13:00

w-f

     

11:00-12:00

 

pedagog

12.00-13.00

   

12.00-13.00

 

logopeda

 

12.00-13.00

12.00-13.00

   

                                                                            

 1. Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim prowadzone jest za pomocą zróżnicowanych form i narzędzi:
 • udostępnianie materiałów w postaci elektronicznej (telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej) bądź papierowej (do odbioru w placówce}
 • udostępnianie informacji o możliwych formach realizacji nauczania zdalnego (telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej),
 • kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi i uczniami (kontakt telefoniczny, sms, mms, e-mailowy, poprzez media społecznościowe i komunikatory typu Messenger, WhatsApp )
 1. Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym prowadzone jest za pomocą zróżnicowanych form i narzędzi:
 • udostępnianie materiałów w postaci elektronicznej (telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej) bądź papierowej: karty pracy, pakiety zadań (do odbioru w placówce)
 • udostępnianie informacji o możliwych formach realizacji nauczania zdalnego (telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej),
 • kontakt z rodzicami, opiekunami prawnymi i uczniami (kontakt telefoniczny, sms, mms,e-mailowy, poprzez media społecznościowe i komunikatory typu Messenger, WhatsApp )

Nauczyciele kontaktują się z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi regularnie według ustalonego harmonogramu (w zależności od predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz możliwości techniczno-organizacyjnych rodziców/opiekunów prawnych).

 1. Zdalne nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim/nauczanie indywidualne prowadzone jest za pomocą zróżnicowanych form

i narzędzi:

 • informowanie rodziców/opiekunów prawnych o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji (telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem szkolnej strony internetowej)
 • regularny kontakt zarówno z rodzicami/opiekunami prawnymi, jak i samymi uczniami (kontakt telefoniczny, e-mailowy, poprzez media społecznościowe i komunikatory)
 • nagrywanie i udostępnianie tematycznych materiałów filmowych (e-mailowo, poprzez media społecznościowe i komunikatory)
 • motywowanie do atrakcyjnego organizowania czasu wolnego poprzez dostępne słuchowiska, audycje muzyczne, propozycje wierszyków, czytanek czy masażów.

Nauczyciele kontaktują się z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi regularnie według ustalonego harmonogramu (w zależności od predyspozycji psychofizycznych ucznia oraz możliwości techniczno-organizacyjnych rodziców/opiekunów prawnych).

 1. Na stronie internetowej szkoły sukcesywnie zamieszczane są propozycje spędzania czasu wolnego przez uczniów w domach.

Propozycje zawierają także linki do stron edukacyjnych, dzięki którym uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności.

Podane są linki do stron rozwijających talenty uczniów tj. taniec, muzyka, plastyka.

Ogłaszane są konkury plastyczne, a efekty prac uczniów zamieszczane są na stronie internetowej jak i na portalu społecznościowym facebook’a.

 1. Istnieje również możliwość kontaktowania się telefonicznego z pedagogiem szkolnym i z innymi specjalistami według ustalonego harmonogramu.

 

[1] Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 25.03.2020 do 10.04.2020