509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim

Harmonogram pracy szkoły, wykaz dodatkowych dni wolnych od nauki

w roku szkolnym 2020/2021

 

Data

 

Informacje uzupełniające

1IX 2020

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

15 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 IX 2020

Rada Pedagogiczna- Plan nadzoru pedagogicznego

Więcbork

14 X 2020

DEN

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

8-9-10 XII 2020

Próbny egzamin klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

11XI 2020

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

23-31XII 2020

Zimowa przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 I 2021

Nowy Rok

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

6 I 2021

Święto Trzech Króli

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

2II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja i promowanie

za I semestr  

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

3 II 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie

za I semestr

Więcbork

9 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński

10 II 2020

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły

w I semestrze

Więcbork

15 II-28 II 2021

Ferie zimowe

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

12 II 2021

Zakończenie I semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1.III 2021

Rozpoczęcie II semestru

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

1 IV-6 IV 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

3 V 2021

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

25 V 2021

Egzaminy klas ósmych

Sępólno Krajeńskie

26 V 2021

27 V 2021

3 VI 2021

Boże Ciało

Dzień ustawowo wolny od pracy

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

4 VI 2021

Dodatkowy dzień- zgodny z rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

     

15 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński

16 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacja i promowanie za II semestr  

Więcbork

22 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Sępólno Kr. / Kamień Krajeński

23 VI 2021

Posiedzenie rady pedagogicznej - analiza pracy szkoły w II semestrze

Więcbork

25 VI 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

26 VI-31VIII 2021

Ferie letnie

Sępólno Krajeńskie/ Kamień Krajeński/ Więcbork

Harmonogram pracy szkoły zatwierdzono na posiedzeniu rady pedagogicznej

15.09.2020 (Sępólno Krajeńskie), 16.09.2020 (Więcbork)

Zatwierdzenie przez Radę Rodziców - Więcbork/Sępólno Krajeńskie

Dodatkowy dzień- zgodny z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – oznacza zgodnie z ustawą zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbędzie się w dniu 1 września 2020r. o godzinie 9.00. W związku z pandemią Covid -19 nie odbędzie się tradycyjny apel na rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i odbędzie się w terenie otwartym(boisko szkolne )obok sali gimnastycznej przy ul. Jeziornej 8 ,natomiast w razie niepogody  na sali gimnastycznej. Przypominamy o konieczności zachowania dystansu społecznego. Następnie nastąpi rozejście się do klas z wychowawcami według podanych procedur bezpieczeństwa. Prosimy o używanie maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły.

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego 19-20

Wydawanie dokumentów uczniów(świadectw,dyplomów) odbędzie się poza terenem budynku szkoły(boisko szkolne lub przy wejściu głównym )z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele oczekiwać będą na rodziców/opiekunów prawnych w określonych godzinach.

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca M. Kaźmierska

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca W. Skórczewska- boisko szkolne

godzina 8.45- 9.15 wychowawca K.Wargin -boisko szkolne

godzina 9.00-9.30 wychowawca K.Dudek

godzina 9.30 – 10.00 wychowawca A.Kłodzińska

godzina 10.15 – 10.45 wychowawca A.Betańska -Heyser

godzina 11.00 -11.30 wychowawca E.Kozłowska

godzina 11.45 – 12. 15 - wychowawca H.Czerwińska

godzina 12.30-13.00 wychowawca E.Kapusta

Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzic /opiekun prawny nie odbierze świadectwa wg harmonogramu w dniu 26.VI.20r zobowiązany jest do umówienia się na termin odbioru dokumentów z sekretariatu szkoły.

Sekretariat szkoły - tel .523882686