509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Szanowni Rodzice!!!

Od poniedziałku 29.03.2021 do środy 31.03.2021 roku oraz od 7.04.2021 do 9.04.2021 pracujemy stacjonarnie, natomiast klasa pani K. Dudek i pani W. Skórczewskiej przechodzi na zdalne nauczanie. Nauczyciele nauczający w Kamieniu pracują w sposób zdalny. Nauczanie indywidualne  oraz  nauczanie w oddziałach w Więcborku odbywa się w sposób zdalny.
Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących zdalnie w danej klasie. Proszę również rodziców tych dzieci, które będą nauczane w szkole o dopilnowanie i nie wysyłanie dzieci do szkoły, co do których są jakiekolwiek wątpliwości zdrowotne ( kaszel, katar, bóle głowy itp). W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor SOSW
Mariusz Czerwiński
ddddddddddddddddddddd