509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Komunikaty

Rekomendacja Ministra Edukacji

Rekomendacja Ministra Edukacji. Proszę wszystkich nauczycieli o zapoznanie się z treścią i wdrażanie tej rekomendacji w życie.
Z pozdrowieniami
Dyrektor szkoły
 
Szanowni Państwo
 Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,
przekazuję w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów.
Jednocześnie informuję, że dyrektorzy szkół zostali poproszeni o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczyciele - uczniom.
 
Proszę o zapoznanie się z załącznikami, w tym z komunikatem MEN na temat nowych regulacji prawnych związanych z kształceniem na odległość. 
 
 Łączę wyrazy szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej
 
Załączniki: