509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Komunikaty

Nauczanie stacjonarne

Szanowni Rodzice.

Od poniedziałku 19.04.2021 roku szkoła przechodzi na stacjonarne nauczanie, które będzie odbywać się w sposób tradycyjny. Do szkoły mogą przychodzić dzieci, które są zdrowe. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do zdrowia dziecka, proszę rodziców o pozostawienie dziecka w domu. Jeżeli dziecko przyjdzie do szkoły i będą jakiekolwiek wątpliwości co do zdrowia dziecka, będziemy takie przypadki odsyłać do domu. W takich momentach, dla dobra ogółu, proszę rodziców o wyrozumiałość i jak najszybsze odebranie dziecka ze szkoły. Dzieci z podejrzeniem o chorobę będą przebywały w izolatce.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor SOSW

Mariusz Czerwiński

Nauczanie zdalne 12.04.2021- 16.04.2021

Szanowni Rodzice!
Od poniedziałku 12.04.2021 do piątku 16.04.2021 roku ze względu na duże zagrożenie epidemiologiczne pracujemy dalej w trybie zdalnego nauczania. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co do dalszego funkcjonowania szkoły.                                                                     
dyrektor M.Czerwiński

Nauczanie zdalne

Drodzy Rodzice !!!
Od środy 7.04.2021 do 9.04.2021 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne cała szkoła przechodzi na zdalne nauczanie.Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt z nauczycielami za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących zdalnie w danej klasie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor SOSW

Mariusz Czerwiński

Szanowni Rodzice!!!

Od poniedziałku 29.03.2021 do środy 31.03.2021 roku oraz od 7.04.2021 do 9.04.2021 pracujemy stacjonarnie, natomiast klasa pani K. Dudek i pani W. Skórczewskiej przechodzi na zdalne nauczanie. Nauczyciele nauczający w Kamieniu pracują w sposób zdalny. Nauczanie indywidualne  oraz  nauczanie w oddziałach w Więcborku odbywa się w sposób zdalny.
Proszę wykorzystać przygotowane przez nauczycieli materiały do pracy z uczniem a następnie utrzymywać kontakt za pomocą dowolnie wybranego środka komunikacji. Wychowawcy klas będą koordynatorami działań zespołów nauczycielskich pracujących zdalnie w danej klasie. Proszę również rodziców tych dzieci, które będą nauczane w szkole o dopilnowanie i nie wysyłanie dzieci do szkoły, co do których są jakiekolwiek wątpliwości zdrowotne ( kaszel, katar, bóle głowy itp). W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej będę na bieżąco podejmować decyzje co dalszego funkcjonowania szkoły.
Z poważaniem
Dyrektor SOSW
Mariusz Czerwiński

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zasady funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim od 22.III-09.IV 21r. pozostają bez zmian.

dyrektor SOSW

mgr Mariusz Czerwiński