509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Komunikaty

Organizacja zakończenia roku szkolnego 19-20

Wydawanie dokumentów uczniów(świadectw,dyplomów) odbędzie się poza terenem budynku szkoły(boisko szkolne lub przy wejściu głównym )z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele oczekiwać będą na rodziców/opiekunów prawnych w określonych godzinach.

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca M. Kaźmierska

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca W. Skórczewska- boisko szkolne

godzina 8.45- 9.15 wychowawca K.Wargin -boisko szkolne

godzina 9.00-9.30 wychowawca K.Dudek

godzina 9.30 – 10.00 wychowawca A.Kłodzińska

godzina 10.15 – 10.45 wychowawca A.Betańska -Heyser

godzina 11.00 -11.30 wychowawca E.Kozłowska

godzina 11.45 – 12. 15 - wychowawca H.Czerwińska

godzina 12.30-13.00 wychowawca E.Kapusta

Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzic /opiekun prawny nie odbierze świadectwa wg harmonogramu w dniu 26.VI.20r zobowiązany jest do umówienia się na termin odbioru dokumentów z sekretariatu szkoły.

Sekretariat szkoły - tel .523882686

Informacja dla Rodziców-dni wolne od zajęć edukacyjnych

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że 12.06.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

Informujemy, że od dnia 16 do 18 czerwca br. w szkole odbywać się będą egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym wyżej wymienione dni są wolnymi od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Webinarium dla rodziców - niebezpieczne kontakty w internecie

 
Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców
i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić
do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zjawiska:
- child grooming -  uwodzenie dziecka przez internet,
- sextortion - szantaż intymnymi materiałami, 
- sexting - rozsyłanie swoich prywatnych intymnych materiałów.

Rodzice i opiekunowie dowiedzą się jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą któregoś z powyższych zagrożeń,
a także jak zapobiegać i rozmawiać z dziećmi i młodzieżą, aby nie podejmowali takich zachowań.

Webinarium poprowadzi ekspert z zespołu Dyżurnet.pl - działającego w Państwowym Instytucie Badawczym NASK punktu kontaktowego
do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.

Spotkanie online odbędzie się 12 maja o godz. 18:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy do zapisów: 
https://app.evenea.pl/event/855804-2/

Pozdrawiamy,
Zespół Polskiego Centrum Programu Safer Internet