509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Klub Turystyczno Rowerowy


Od kilku lat w naszej szkole działa Klub Turystyki Rowerowej „Razem po przygodę”. Pomysł utworzenia tego klubu narodził się wśród uczniów naszej placówki. Po zorganizowaniu pierwszej wycieczki rowerowej w 2001 r. uczestnicy nalegali na kontynuowanie tego typu zajęć. Stwierdziłyśmy, że jest to wyjątkowa okazja do utworzenia nowego koła zainteresowań, w którym można będzie zrealizować bardzo wiele zadań wychowawczych i dydaktycznych. Przede wszystkim dało to nam możliwość lepszego poznania naszych podopiecznych. Uczestnikami wycieczek są uczniowie z klas specjalnych a także z zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Z biegiem czasu i kolejnymi wyprawami na rowerach relacje między uczestnikami ulegały stopniowej, lecz wyraźnej poprawie. Podczas wycieczki możemy przecież liczyć na własne siły i wszyscy muszą sobie wzajemnie pomagać. 

Wraz z rozwojem naszego klubu poszerzamy zakres działalności wprowadzając dla starszych uczniów turnieje sprawnościowe w jeździe na rowerze oraz konkursy ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Organizujemy spotkania z policjantami ruchu drogowego, odbywają się także zajęcia z nauki jazdy na rowerze dla najmłodszych. Wiele elementów realizowanego programu stanowi etap przygotowawczy do zdobycia karty rowerowej. Tematyka wycieczek jest bardzo bogata i zawiera szereg różnych elementów wychowawczych i edukacyjnych. m. in. poznajemy najbliższą okolicę, gdzie nawiązujemy kontakty z instytucjami takimi jak Nadleśnictowo, Biblioteka Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, Świetlica Wiejska itp. Każda z instytucji ma w swojej ofercie propozycje przeznaczone również dla naszych dzieci. Poznajemy wielu ciekawych ludzi, prezentujących swoje hobby i pasje. Takie wycieczki dają możliwość pozyskania łatwo przyswajalnych informacji podanych w ciekawej formie z zakresu przyrody (wizyta w Krajeńskim Parku Krajobrazowym), geografii (praca z mapą przy planowaniu wycieczki, samodzielne szkicowanie trasy wycieczki), historii (poznanie dziejów najbliższej okolicy, zwiedzanie miejsc pamięci narodowej). Jednocześnie uczymy w jaki sposób aktywnie można spędzać czas wolny.

Do współpracy z nami zachęcamy również rodziców. To oni pomagają w przygotowaniu poczęstunku, często połączonego z ogniskiem dla uczestników wyprawy. Klub Turystyki Rowerowej w życiu szkoły spełnia bardzo ważną rolę. Większość naszych uczniów zamieszkuje środowiska wiejskie, gdzie najczęściej używanym środkiem transportu jest rower. Doskonaląc swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz poszerzając wiedzę z zakresu ruchu drogowego dzieci stają się coraz mniejszym zagrożeniem na drodze. Na naszą działalność fundusze zdobywamy dzięki programom oraz z różnego rodzaju kiermaszy np. sprzedaży zabawek. Podczas każdej wycieczki uczestnicy otrzymują posiłek, słodycze oraz drobne upominki za udział w konkursach towarzyszących zorganizowanej imprezie. Największą bolączką Klubu jest zdobycie rowerów, ale mamy nadzieję, że i ten problem uda się nam rozwiązać. Zachęcamy wszystkich do tworzenia tego typu klubów. Dostarczają one niezwykłych i niezapomnianych przeżyć nie tylko dzieciom, ale i nam opiekunom.

ddddddddddddddddddddd