509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

Internat

 

Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy, dysponują wspólnym internatem dla dzieci i młodzieży,  niemogącej codziennie dojeżdżać do szkoły

Pod fachową opieką wychowawców wychowankowie mile i ciekawie spędzają czas po zajęciach szkol­nych. W internacie są prowadzone następujące zajęcia: gry ruchowe, zręcznościowe, sportowe, za­bawy muzyczne, plastyczne, prace ręczne, techniczne, dekoracyjne, zajęcia z książką, kulturalne, oświatowe, korekcyjno- kompensacyjne. Ponadto wychowankowie biorą czynny udział w space­rach, zabawach na wolnym powietrzu oraz w imprezach kulturalno-oświatowych organizowanych przez  instytucje i stowarzyszenia działające się na terenie miasta.

W internacie działają koła zainteresowań, w których wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jest to koło informatyczne "Bajt" i koło turystyki pieszej "Tramp".

 

 

ddddddddddddddddddddd