509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

HISTORIA

 

Budynek szkoły w którym mieści się szkoła został zbudowany w okresie międzywojennym tj, 1929r. Urokliwa i niepowtarzalna bryła architektoniczna budynku nadaje mu dostojeństwa i powagi. Wtulony w architekturę miasta, od strony zachodniej żyje zgiełkiem głównej ulicy miasta, zaś od strony wschodniej pochyla się z dostojeństwem nad malowniczą doliną rzeczki Sępolenki. Wtopione w zieleń boiska szkolne są oazą spokoju, miejscem rekreacji i zabaw, a także miejscem obserwacji przyrodniczych. 

Szkoła powstała w 1970 roku, natomiast Zespół Szkół nr 2 został powołany 1 września 1999 roku. Jego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim, a nadzór pedagogiczny nad placówką pełni nadal Kurator Oświaty w Bydgoszczy. W obecnym kształcie „Zespół” działa od 1 września 2005 roku. Do naszej placówki uczęszczają uczniowie z całego powiatu tj. z gminy Sępólno, Więcbork, Kamień, Sośno. Przeważająca liczba uczniów to uczniowie dojeżdżający. W związku z tym szkoła wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom, umożliwiając uczniom pobyt w internacie szkolnym pod fachową opieką wychowawców. 

Z dniem 1 września 2005 roku został otwarty przy naszej placówce nowy kierunek nauczania. Jest to trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla absolwentów gimnazjum z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W procesie kształcenia uczniów proponujemy:
1. zajęcia edukacyjne
- zajęcia przysposabiające do pracy, które stanowią trzon programowy trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy
- funkcjonowanie osobiste i społeczne
- wychowanie fizyczne
- religia
2. zajęcia rewalidacyjne
3. zajęcia sportowe
4. zajęcia kształtujące kreatywność.
 
Proponujemy zajęcia przysposabiające w zakresie następujących modułów tematycznych.
- gospodarstwo domowe,
- zajęcia kulinarne,
- rękodzieło,
- elementy szycia,
- opieka nad dzieckiem,
- ogrodnictwo.

W aspekcie rozszerzania oferty i rozwoju szkoły w roku 2010r. otwarto oddział dla dzieci z autyzmem. Uczniowie uczą się według indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dostosowanych do możliwości każdego dziecka. Duży nacisk kładzie się na rozwijanie umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikowania się, rozwijaniu umiejętności poznawczych,interakcji i umiejętności społecznych oraz minimalizowaniu zachowań zakłócających proces uczenia się.

Mimo niepełnosprawności uczniowie na miarę swoich możliwości są aktywni. Kontynuują naukę w szkołach zawodowych lub są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej.

ddddddddddddddddddddd