509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

Dla Rodziców

 
 
RADA RODZICÓW
W placówce aktywnie  działa Rada Rodziców, wspomagająca realizację statutowych zadań.
 
Skład Rady Rodziców działającej przy Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
 
Zarząd
przewodnicząca: Mirosława P.
zastępca: Mirosława  Ż.
skarbnik: Małgorzata Ż.
sekretarz: Magdalena D.
członek: Małgorzata S., Hanna G., Katarzyna R.
 
Komisja Rewizyjna: Małgorzata L., Danuta Ś., Iwona M.

Składka na Radę Rodziców wynosi 20 zł na rok szkolny. Wpłaty przyjmuje, za zgodą rodziców, wychowawca klasy. Pieniądze są wpłacane na konto  RR o numerze: 38 8162 0003 0000 5597 3000 0010
 
Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców oraz Plan Pracy, który  jest opracowywany  na dany rok szkolny.
 
W roku 2002r. Powstała Grupa Wsparcia dla Rodziców,dla której szkoła oferuje liczne prelekcje i spotkania ze specjalistami.
 
GRUPA WSPARCIA RODZICÓW
  • Zachęca Rodziców do dzielenia się swoimi doświadczeniami
  • Udziela informacji dotyczących ubiegania się o zasiłki, turnusy rehabilitacyjne, i inne świadczenia przysługujące Państwa dzieciom
  • Służy pomocą  Rodzicom w kierowaniu dziecka do specjalistów
  • Dzieli się wiadomościami i umiejętnościami na temat kształcenia, usprawniania i wychowania dzieci
 
Jest grupą otwartą. Zrzesza Rodziców, którzy chcą ze sobą porozmawiać na różne tematy. Spotyka się w Klubie Matek, w budynku sali gimnastycznej, na ul. Jeziornej.
Kontakt telefoniczny: 523882686, 795422633.