509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej

Porosimy o zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Uczeń/rodzic dokonuje zwrotu podręczników i książek (powinien być w maseczce i rękawiczkach) w wyznaczonym miejscu na parterze na holu szkoły. Proszę o spakowanie książek do reklamówki, na reklamówce proszę nakleić kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz datą przyniesienia do szkoły.

Termin: do 10 czerwca 2020 r.

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców uczniów
ZS nr2 w Sępólnie Krajeńskim oddział w Więcborku
w sprawie organizacji zajęć w szkole po zakończeniu zwieszenia działalności
 związanej z koronwirusem (covid 19)
1. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
2. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
4. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej przystępujących do egzaminów zewnętrznych.
5. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
6. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
8. Zajęci będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględnione zostaną możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
9. Po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19)  w Zespole Szkół nr2 w Sępólnie Krajeńskim rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania ze Szkolnymi Procedurami Organizacji i Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz podpisania Oświadczeń rodziców/opiekunów. Procedury i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły.
10. Pełnych informacji udziela sekretariat szkoły oraz wychowawcy klas.
                                                                 Z poważaniem
                                                                                              Sylwia Świerczewska-Łaznowska
                                                             Wicedyrektor

Publikacja "Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.

Publikacja "Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele" pod red. prof. Jacek Pyżalski dotyczy wielu istotnych spraw, między innymi:
???? relacji nauczyciel-uczeń
???? relacji rówieśniczych
???? doboru sensownych narzędzi w edukacji zdalnej.

???? AUTORZY i ARTYKUŁY

???? Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii / Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski
???? Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? / Tomasz Bilicki
???? Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej / Marek Kaczmarzyk
???? Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? / Jacek Pyżalski
???? Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone / Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak
???? Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele / Marlena Plebańska
???? Strategie kształcenia na odległość / Anna Koludo
???? Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? / Natalia Walter
???? Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość / Jacek Ścibor
???? Ocenianie w dobie koronawirusa / Danuta Sterna
???? Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań / Piotr Plichta
???? Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? /Marcin Zaród
???? Organizacja zdalnego nauczania / Jędrzej Witkowski
???? Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk

???? Główny Partner Akademicki  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDAWCA EduAkcja

Miłej lektury pozdrawiam Publikacja"Edukacja w czasie pandemii"

„Koronawirus w bibliotece”

Z okazji tygodnia bibliotek postanowiłam dla Was napisać wiersz :)
Nie mogę osobiście Wam powiedzieć co u mnie słychać - więc może przeczytacie???

Koronawirus w bibliotece”

Smutne nastały czasy,

Ustały w szkole hałasy.

Cisza zapadła, nikt się nie śmieje,

Ah … co się z tym światem dzieje...

Mimo, że książek nie wypożyczamy,

Na przerwach razem nie rozmawiamy…

My nauczyciele w bibliotece ciężko pracujemy,

I Wam fajne i ciekawe linki serwujemy.

W domu się nie nudzimy,

I wcale nie marudzimy :)

W międzyczasie też się uczymy,

W różnych kursach, szkoleniach uczestniczymy.

Maj to czas podręcznikowej dotacji,

Musimy przeliczyć i zdążyć do wakacji!

Z Panią Wioletą w szkole pracujemy,

I w tabelki cyferki wpisujemy.

Żeby wszyscy mieli od września podręczniki i ćwiczenia,

Więc nie ma czasu do stracenia!

Z Panią Krysią i Panią Anią nad ewaluacją siedzimy,

Panu Dyrektorowi oddamy, jak już skończymy :)

Już nie mogę doczekać się Waszego powrotu,

A wy przygotujcie się do książek i podręczników zwrotu.

Dużo zdrówka Wam życzymy!!!

I liczymy, że niedługo się zobaczymy :)))

                                                                                        p. Asia :)