509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Upamiętnienie 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej

Z okazji 80 –tej rocznicy wybuchu II wojny światowej uczniowie klasy V , VII i VIII przygotowali wystawę wykonanych przez siebie plakatów. Prace plastyczne przedstawiały pierwsze dni wojny i walki toczone przez Polaków z niemieckim najeźdźcą. Następnie uczniowie oglądali fragmenty kronik filmowych z tamtego okresu oraz film edukacyjny. W ramach podsumowania przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę. Najlepiej test napisali : Mariusz Łubecki, Adrian Nazar i Eryk Mróz, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/20

Dnia 02.09.2019 r. w Zespole Szkół nr 2 miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość miała szczególny charakter. Stanowisko dyrektora objął pan mgr Mariusz Czerwiński. Po krótkiej przemowie, przywitaniu przedstawicieli starostwa powiatowego i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły powitał nowych uczniów,rodziców, nauczycieli naszej szkoły, a następnie przedstawił skład klas i ich wychowawców. Serdeczne słowa skierował w szczególności do uczniów klas pierwszych, by czuli się bezpiecznie w naszej szkole, a otoczeni troską i opieką odnosili same sukcesy na miarę swoich możliwości. – "Ja też jestem pierwszakiem, bo dyrektorem szkoły jestem od dziś "– zaznaczył. Bardzo doniosłą chwilą było pożegnanie byłej pani dyrektor Mirosławy Niemyjskiej przez przedstawicieli starostwa powiatowego. Starosta Sępoleński Jarosław Tadych, Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski oraz pracownicy wydziałów starostwa powiatowego w Sępólnie Krajeńskim związanych z oświatą: Arleta Kamińska, Marika Domagała oraz Artur Juhnke, podziękowali za współpracę przechodzącej na emeryturę, wieloletniej dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, Mirosławie Niemyjskiej oraz nauczycielce szkoły Wiesławie Stafiej.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 19/20

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. o godz 9.00 na sali gimnastycznej -ul.Jeziorna 8

Bezpieczne wakacje 2019

Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole spotkanie z p. K. Jacuńskim przedstawicielem Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim. Tematem przewodnim, jak co roku było bezpieczeństwo w czasie wakacji letnich. Zaproszony gość przypomniał zasady właściwego zachowania się nad wodą, w lesie, mówił o niebezpieczeństwach związanych z utonięciami i pożarami, a także przestrzegał przed kontaktami z osobami obcymi. W trakcie wakacji bardzo często dochodzi do różnych wypadków podczas wykonywania prac polowych dlatego p. Krzysztof bardzo szczegółowo omówił ten temat. Przypomniał także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. przechodzenie przez jezdnie i bezpieczną jazdę rowerem.Tłumaczył jak postępować w różnych niebezpiecznych sytuacjach, co należy zrobić aby uniknąć zagrożenia np. w czasie burzy, zgubienia się, spotkania z agresywnym psem. Zademonstrował pozycję jaką należy przyjąć w razie ataku psa.Strażak przypomniał naszym uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Zajęcia odbywały się praktycznie.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.Pożegnanie pani dyrektor Mirosławy Niemyjskiej

Dnia 19 czerwca o godz.9.00 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, zaproszeni goście-przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, dyrektor oraz nauczyciele. Na początku pani M. Kaźmierska podsumowała osiągnięcia i dorobek szkoły za cały rok szkolny. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali krótką część artystyczną. Swoje talenty wokalno-taneczne zaprezentowali R. Palacz, E. Mróz oraz K.Kozielecki. Następnie pani dyrektor M.Niemyjska wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa ukończenia szkoły absolwentom kl.III Gimnazjum,kl.VIII oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w edukację i wspólnie spędzony czas w naszej szkole. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni także rodzice, którzy w minionym roku szkolnym współpracowali ze szkołą. Szczególne podziękowanie w postaci upominku za zaangażowanie w życie szkoły otrzymała pani p. Łucja Martyn. Nagrodę główną za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, wzorowe zachowanie otrzymali Janowicz Maria oraz Ojdowski Marcin. Nagrodę Starosty za osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim otrzymała Monika Wyrobek oraz Eryk Mróz.Nagrodę Wzorowego Ucznia otrzymali M.Piontkowska,J.Kozielecki i P.Abramczyk. Nagrodę za Osobowość Sportową otrzymała Monika Wyrobek.   

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 towarzyszyło wzruszenie i wielkie emocje. Pani dyrektor Mirosława Niemyjska po raz ostatni wystąpiła w tej roli przed dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Od uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawiciela starostwa powiatowego p.M Charta dla odchodzącej na emeryturę pani dyrektor wraz z kwiatami popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę,przekazywaną wiedzę, za cierpliwość i olbrzymie serce oraz codzienną troskę o sprawy naszej szkoły. Pełnym skrywanych łez wzruszającym momentem było podziękowanie złożone przez nauczycieli, którzy obdarowali swoją szefową symbolicznym szkolnym aniołem. Droga Pani Dyrektor, jeszcze raz dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły. Życzymy Pani Dyrektor realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem,satysfakcji z zawodowych dokonań oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy !

Czytaj więcej...