509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Konkurs recytatorski pt: „Ta co nie zginęła-100 lecie odzyskania niepodległości”

Dnia 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole kolejną uroczystość związaną ze 100-leciem

odzyskania niepodległości przez Polskę. Odświętnie ubrani uczniowie i nauczyciele zebrali się na auli

szkolnej. Na wstępie p. H. Czerwińska w bardzo ciekawy i przystępny dla uczniów sposób przedstawiła

rys historyczny na temat odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie wszyscy obejrzeli

inscenizacjęmuzyczno- teatralno-taneczną pt: ”Droga do wolności". Grupę teatralną "Chochliki",

przygotowały p.K.Wargin oraz p. A.Kłodzińska. Żołnierskie stroje, patriotyczne pieśni oraz taniec         

biało-czerwony wprawiły społeczność uczniowską w niepodległościowy nastrój, który był wstępem do

recytacji poezji patriotycznej. W tym dniu 15 uczniów rywalizowało w konkursie recytatorskim pt: „Ta

co nie zginęła-100 lecie odzyskania niepodległości”.

Czytaj więcej...

Biwak profilaktyczny w Dąbrowie 2018

W październiku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biwaku profilaktycznym w Zielonej szkole w Dąbrowie. W programie biwaku znalazły się zajęcia związane z profilaktyką uzależnień. Uczniowie brali udział w warsztatach, podczas których wykazywali się swoją wiedzą odnośnie zagrożeń we współczesnym świecie , przeprowadzili debatę na ten temat, a na zakończenie pracując w grupach wykonali plakaty. W dalszej części rywalizowali w zawodach sportowych , a następnie przy ognisku śpiewali piosenki.

Czytaj więcej...

Gratulacje dla Stowarzyszenia ,,Jesteśmy Tacy Sami”

Dnia 30 października 2018 r. odbyła się uroczysta Rada Pedagogiczna . Pani dyr. Mirosława Niemyjska zorganizowała spotkanie podczas którego  zaprezentowała  nauczycielom i pracownikom szkoły ,,Krajeńskiego Anioła „ .Został on wręczony Stowarzyszeniu ,,Jesteśmy Tacy Sami” podczas Sesji Rady Powiatu dnia 18 października 2018 r. Pogratulowała Zarządowi, następnie wszyscy pracownicy zostali poczęstowani tortem niespodzianką przygotowanym przez p. Bożenę Potracką. W międzyczasie Pani prezes Anna Miszczak przedstawiła osiągnięcia stowarzyszenia w postaci prezentacji multimedialnej.

Czytaj więcej...

,,Kreatywny-pozytywny: rozbudzaj zmysły”

Od kwietnia do października 2018r. w naszej szkole uczniowie brali udział w cyklicznych zajęciach ,,Kreatywny-pozytywny: rozbudzaj zmysły” dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zajęć było kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania. Specjalnie przygotowane przez panią Małgosię Żywicką zajęcia miały na celu wzrost wiedzy uczniów na temat kreatywności oraz warunków niezbędnych do generowania kreatywnych pomysłów;wzrost świadomości korzyści wynikających z kreatywnego myślenia i działania,dostarczenie uczniom okazji do twórczego działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy,rozwój umiejętności manualnych i twórczych;nauka praktycznego działania;wzrost wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.Zajęcia zakładały zastosowanie aktywnych metod pracy i nauki, w której uczniowie sami, w oparciu o zaproponowane ćwiczenia oraz dyskusję grupową, zdobędą nową wiedzę i umiejętności. Całkowity koszt realizacji zadania to 1666,67 zł., z czego kwota przyznana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 1000,00 zł. 

Czytaj więcej...

XXV Kamieńskie Integracyjne Spotkania Twórcze

Dnia 25 października  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbyły się XXV Kamieńskie Integracyjne Spotkania Twórcze. Naszą szkołę reprezentowała grupa teatralna "Chochliki", która zaprezentowała inscenizację muzyczno- teatralno-taneczną pt: ”Droga do wolności".Tematyka występów artystycznych innych wykonawców była bardzo różnorodna. Obejrzeliśmy programy wokalne, taneczne,przedstawienia teatralne a także kabaret . Program artystyczny w naszej szkole przygotowały p. K.Wargin oraz p. A. Kłodzińska. Wszyscy uczestnicy KIST otrzymali pamiątkowy dyplom i upominek.

Czytaj więcej...