509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

"Cyfrowobezpieczni"-Kamień Krajeński

Klasa p.Asi Kwiatkowskiej wzięła udział w programie pt: "Cyfrowobezpieczni". Uczniowie ułożyli wiersz pt" Wiersz o Internecie", którego nauczycli się na pamięć. Swoją recytację nagrali na kamerze telefonu komórkowego. Przygotowali także hasła dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Wspólnie z uczniem nauczania indywidualnego - Piotrem Skrzypem upiekli rogaliki z ciasta francuskiego, w których ukryli hasła dotyczące bezpiecznego korzystania w sieci.

Czytaj więcej...

Walentynki w Kamieniu Krajeńskim

W czwartek 14 lutego w Walentynki, nauczyciele pracujący w Kamieniu Kraj., zorganizowali dla wszystkich uczniów, absolwentów i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej bal walentynkowo-karnawałowy. Panie poprzebierały się w czerwone stroje i założyły symbole walentynkowe. Była super zabawa, konkursy i poczęstunek. Wśród konkursów były: rzucanie piłeczkami do celu - serca, układanie puzzli w kształcie serca, wybór królowej i króla balu. Zdradzimy Wam tajemnicę, że królową balu została Ola Bettin, natomiast królem - Maciej Wryłka.

Czytaj więcej...

Poczta walentykowa

 Dzień Świętego Walentego zwany Świętem Zakochanych od paru już lat obchodzony jest w Polsce, choć tradycja tego święta jest o wiele starsza. Podobno sięga aż do III wieku kiedy to święty Walenty biskup Terni za  czasów cesarstwa  rzymskiego udzielał potajemnie ślubów zakochanym.W Anglii oraz Stanach Zjednoczonych święto jest obchodzone już wiele wcześniej i ma  bogate tradycje. W naszej szkole również od paru lat akcentujemy ten wyjątkowy dzień np. pocztą walentynkową ,ą w tym roku miłymi życzeniami od Samorządu Uczniowskiego oraz serduszkami.Była też chwilka na taniec przy romantycznych utworach:).
 

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim

Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
I. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
 
W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywać się będzie do oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz autyzmem w tym z zespołem Aspergera.
 
Klasy prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji z uczniami posiadającymi niepełnosprawności. Dodatkowo zapewniamy troskliwą opiekę zespołu wspomagającego, pielęgniarki szkolnej i wszystkich pracowników szkoły.
 
Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół pedagogów który prowadzi:
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.:
- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia korekcyjne wad postawy
- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
- alternatywne sposoby komunikowania
- modyfikowanie zachowań
- praca z dzieckiem autystycznym
Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy skrojone na miarę potrzeb dziecka.
 
W budynku znajduje się stołówka szkolna, która przygotowuje ciepłe posiłki dla uczniów i wychowanków internatu. Jadłospis układany pod nadzorem dietetyka. 
Budynek przechodzi  gruntowny remont mający na celu stworzenie optymalnych i przyjaznych warunków do nauki.
Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz internatu.
 
II. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
 1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).
2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej  jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej : Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim- w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach
b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego(dotyczy dzieci  przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach .
3) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego.
4) Po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca.
5) Jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną.
6) W szczególnych przypadkach , uczeń może być przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.
 
 
DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
 SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
1) Rekrutacja uczniów do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących  skład Zespołu  Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim trwa przez cały rok szkolny.
2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w szkole podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej masowej lub tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego.
Regulamin rekrutacji uczniów w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim
I. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY
 
W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja odbywać się będzie do oddziałów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz autyzmem w tym z zespołem Aspergera.
 
Klasy prowadzone są przez nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje do pracy w edukacji z uczniami posiadającymi niepełnosprawności. Dodatkowo zapewniamy troskliwą opiekę zespołu wspomagającego, pielęgniarki szkolnej i wszystkich pracowników szkoły.
 
Oferujemy specjalistyczną opiekę prowadzoną przez doświadczony zespół pedagogów który prowadzi:
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój psychofizyczny ucznia tj.:
- zajęcia korygujące wady wymowy z zastosowaniem kompleksowego masażu logopedycznego oraz innych technik,
- zajęcia w zakresie neuropsychostymulacji metodą EEG Biofeedback
- zajęcia w zakresie diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej
- zajęcia metodą Stymulacji Polisensorycznej
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia korekcyjne wad postawy
- zajęcia wyrównawcze w różnych obszarach edukacyjnych
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
- alternatywne sposoby komunikowania
- modyfikowanie zachowań
- praca z dzieckiem autystycznym
Nauka prowadzona jest w oparciu o autorskie programy skrojone na miarę potrzeb dziecka.
 
W budynku znajduje się stołówka szkolna, która przygotowuje ciepłe posiłki dla uczniów i wychowanków internatu. Jadłospis układany pod nadzorem dietetyka. 
Budynek przechodzi  gruntowny remont mający na celu stworzenie optymalnych i przyjaznych warunków do nauki.
Uczniowie szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej oraz internatu.
 
II. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 
 1) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o autyzmie i poziomie funkcjonowania (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym).
2) Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej  jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej : Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim- w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach
b) zaświadczenia o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego(dotyczy dzieci  przyjmowanych do klasy I szkoły podstawowej)
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  w terminie do dnia 28 lutego, a w szczególnych przypadkach w innych terminach .
3) O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  decyduje kolejność zgłoszeń oraz  możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem niepełnosprawności dziecka oraz wytycznymi organu prowadzącego.
4) Po zamknięciu rekrutacji uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły, pozostają na listach rezerwowych (za zgodą rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca.
5) Jeżeli do klasy pierwszej nie zgłosi się odpowiednia ilość uczniów tworzy się klasę łączoną.
6) W szczególnych przypadkach , uczeń może być przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.
 
 
DO POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ
 SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
1) Rekrutacja uczniów do pozostałych klas szkoły podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących  skład Zespołu  Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim trwa przez cały rok szkolny.
2) Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w szkole podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej masowej lub tego samego typu oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego.
 

Realizacja projektu „MłodziCyfrowi.pl

Media społecznościowe mają ogromny wpływ na niemal każdy aspekt życia nastolatków. Nie wszystko jednak, co się z nimi wiążę, niesie za sobą ryzyko. Media społecznościowe używane właściwie i z refleksją mogą w bardzo pozytywny  sposób wpłynąć na życie młodych ludzi. Jednym z działań na rzecz bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z zasobów dostępnych w sieci jest realizacja projektu „MłodziCyfrowi.pl Fundacji Dbam o swój zasięg.Jak już wcześniej informowaliśmy 14.06.2018  uczniowie szkoły rozpoczęli wypełnianie ankiet w ramach projektu. Przed wypełnianiem ankiet omówiono zasady bycia Offline, objawy utraty kontroli nad używaniem mediów cyfrowych, symptomy nałogowego korzystania ze smartfonu jak również pozytywne i negatywne konsekwencje używania mediów cyfrowych.  Rozdano domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych.
Od września do grudnia 2018r. uczniowie szkoły kontynuowali wypełnianie ankiet. Przypomniano uczniom cel projektu. Omówiono problemowe używanie smartfonów oraz  sposoby codziennych rozwiązań. Odczytano zasady bezpieczeństwa, aby uniknąć zagrożeń w internecie. Ostatecznie  36 uczniów szkoły  uczestniczyło w badaniach. Badanie poświęcone zostało problemowi odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i ma charakter ilościowy. Głównym celem realizowanych badań jest zanotowanie wzorów korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych oraz poruszenie ważnego problemu, jakim jest umiejętne korzystanie z portali społecznościowych.

Czytaj więcej...