509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Wycieczka rowerowa do Komierowa

Dnia 16.09.2016 r. Klub Turystyczno- Rowerowy „Razem po przygodę” zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę rowerową. Uczniowie wybrali się do Komierowa. W wyjeździe udział wzięło 15 uczestników. Celem wycieczki było poznanie historii najbliższej okolicy oraz utrwalanie umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbyła się 01 września 2015 o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej ZS nr 2 w Sępólnie Kraj.  Pani dyrektor Mirosława Niemyjska serdecznie powitała wszystkich uczniów szkoły, a w szczególności uczniów nowych, grono pedagogiczne, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.Po dokonaniu przydziału do klas  uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wszystkim  życzymy sukcesów w nauce.

Zakończenie roku szkolnego 2015-16

  Dnia 24 czerwca 2016 r. o godz.9 00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. W tym dniu świadectwa otrzymali wszyscy uczniowie a także tegoroczni absolwenci Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczeń nauczany indywidualnie Radosław Niekłań. Nagrodę główną za szczególne zaangażowanie, pracę społeczną na rzecz innych i wzorowe zachowanie otrzymała Karolina Laskowska.

Czytaj więcej...

III spotkanie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną województwa kujawsko- pomorskiego.

Dnia 10 czerwca w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie odbyło się III spotkanie integracyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Działamy i odkrywamy” -aktywny dzień w Karnowie dla entuzjastów poznawania świata. W spotkaniu udział wzięło dwadzieścia szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno -wychowawczych. Głównym celem spotkania było rozwijanie uzdolnień i pasji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, promowanie osiągnięć uczniów oraz ich integracja.

Czytaj więcej...

Uroczyste obchody 45-lecia szkoły/Dzień Dziecka

Dnia 03 czerwca 2016r. w piątkowy słoneczny poranek rozpoczęliśmy świętowanie 45-lecia Zespołu Szkół nr 2 połączonego z Dniem Dziecka. Na wstępie wszystkich zaproszonych z tej okazji gości przywitała p. dyrektor Mirosława Niemyjska, a następnie przypomniała istotne fakty z życia  naszej szkoły. Historia szkoły to także absolwenci, którzy przywitani zostali gromkimi brawami. Powitano ich piosenką „We are the champions”. Atmosferę umilały także liczne występy artystyczne, które rozpoczęły się piosenką „Szanujmy wspomnienia”. Następnie zaprezentowany został najnowszy film promujący naszą szkołę.

Czytaj więcej...