509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.Pożegnanie pani dyrektor Mirosławy Niemyjskiej

Dnia 19 czerwca o godz.9.00 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, zaproszeni goście-przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart, dyrektor oraz nauczyciele. Na początku pani M. Kaźmierska podsumowała osiągnięcia i dorobek szkoły za cały rok szkolny. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali krótką część artystyczną. Swoje talenty wokalno-taneczne zaprezentowali R. Palacz, E. Mróz oraz K.Kozielecki. Następnie pani dyrektor M.Niemyjska wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa ukończenia szkoły absolwentom kl.III Gimnazjum,kl.VIII oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podziękowała wszystkim za wysiłek włożony w edukację i wspólnie spędzony czas w naszej szkole. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni także rodzice, którzy w minionym roku szkolnym współpracowali ze szkołą. Szczególne podziękowanie w postaci upominku za zaangażowanie w życie szkoły otrzymała pani p. Łucja Martyn. Nagrodę główną za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, wzorowe zachowanie otrzymali Janowicz Maria oraz Ojdowski Marcin. Nagrodę Starosty za osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim otrzymała Monika Wyrobek oraz Eryk Mróz.Nagrodę Wzorowego Ucznia otrzymali M.Piontkowska,J.Kozielecki i P.Abramczyk. Nagrodę za Osobowość Sportową otrzymała Monika Wyrobek.   

Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 towarzyszyło wzruszenie i wielkie emocje. Pani dyrektor Mirosława Niemyjska po raz ostatni wystąpiła w tej roli przed dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Od uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawiciela starostwa powiatowego p.M Charta dla odchodzącej na emeryturę pani dyrektor wraz z kwiatami popłynęły słowa podziękowań za wieloletnią pracę,przekazywaną wiedzę, za cierpliwość i olbrzymie serce oraz codzienną troskę o sprawy naszej szkoły. Pełnym skrywanych łez wzruszającym momentem było podziękowanie złożone przez nauczycieli, którzy obdarowali swoją szefową symbolicznym szkolnym aniołem. Droga Pani Dyrektor, jeszcze raz dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły. Życzymy Pani Dyrektor realizacji dalszych planów i zamierzeń wspieranych dobrym zdrowiem,satysfakcji z zawodowych dokonań oraz pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy !

Na koniec pani dyrektor pogratulowała wszystkim, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, życzyła dobrego i bezpiecznego wypoczynku w wakacje. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji!