509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Debata szkolna "Cyberprzemoc"

W dniu  19.05.2015 r. odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych oraz klas przysposabiających do pracy zorganizowane przez pedagoga szkolnego p. J.Niemyjskiego i opiekunki Samorządu Uczniowskiego E.Lewandowską i E.Kozłowską. Tematyką spotkania była „Cyberprzemoc” oraz „Bezpieczna szkoła”. Na podstawie zaprezentowanego filmu przedstawiono zagrożenia związane z cyberprzemocą, konsekwencje i odpowiedzialność za jej stosowanie.

Uczniowie dyskutowali na temat sytuacji ,w których dochodzi do cyberprzemocy i gdzie należy szukać pomocy. Omawiając zagadnienia bezpieczeństwa, uczniowie odpowiedzieli na pytanie „Jakie warunki powinna spełniać bezpieczna szkoła” ? Powinna to być szkoła bez przemocy fizycznej i słownej, w której są dobre, przyjazne kontakty rówieśnicze, poszanowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Inne aspekty bezpiecznej szkoły to : bezpieczne drzwi wejściowe do szkoły, wyposażenie i alarmy przeciwpożarowe, zapewniona opieka medyczna. Większość uczniów wyraziła opinię, że nasza szkoła jest SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ.