509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Organizacja zakończenia roku szkolnego 19-20

Wydawanie dokumentów uczniów(świadectw,dyplomów) odbędzie się poza terenem budynku szkoły(boisko szkolne lub przy wejściu głównym )z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Nauczyciele oczekiwać będą na rodziców/opiekunów prawnych w określonych godzinach.

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca M. Kaźmierska

godzina 8.00 - 8.30 wychowawca W. Skórczewska- boisko szkolne

godzina 8.45- 9.15 wychowawca K.Wargin -boisko szkolne

godzina 9.00-9.30 wychowawca K.Dudek

godzina 9.30 – 10.00 wychowawca A.Kłodzińska

godzina 10.15 – 10.45 wychowawca A.Betańska -Heyser

godzina 11.00 -11.30 wychowawca E.Kozłowska

godzina 11.45 – 12. 15 - wychowawca H.Czerwińska

godzina 12.30-13.00 wychowawca E.Kapusta

Jeżeli uczeń pełnoletni lub rodzic /opiekun prawny nie odbierze świadectwa wg harmonogramu w dniu 26.VI.20r zobowiązany jest do umówienia się na termin odbioru dokumentów z sekretariatu szkoły.

Sekretariat szkoły - tel .523882686

ddddddddddddddddddddd