509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców uczniów
ZS nr2 w Sępólnie Krajeńskim oddział w Więcborku
w sprawie organizacji zajęć w szkole po zakończeniu zwieszenia działalności
 związanej z koronwirusem (covid 19)
1. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
2. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
4. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej przystępujących do egzaminów zewnętrznych.
5. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
6. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
8. Zajęci będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględnione zostaną możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
9. Po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19)  w Zespole Szkół nr2 w Sępólnie Krajeńskim rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania ze Szkolnymi Procedurami Organizacji i Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz podpisania Oświadczeń rodziców/opiekunów. Procedury i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły.
10. Pełnych informacji udziela sekretariat szkoły oraz wychowawcy klas.
                                                                 Z poważaniem
                                                                                              Sylwia Świerczewska-Łaznowska
                                                             Wicedyrektor
ddddddddddddddddddddd