509px-Herb Polski m

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

AKTUALNOŚCI - Sępólno Krajeńskie

Publikacja "Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19.

Publikacja "Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele" pod red. prof. Jacek Pyżalski dotyczy wielu istotnych spraw, między innymi:
???? relacji nauczyciel-uczeń
???? relacji rówieśniczych
???? doboru sensownych narzędzi w edukacji zdalnej.

???? AUTORZY i ARTYKUŁY

???? Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii / Wiesław Poleszak i Jacek Pyżalski
???? Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? / Tomasz Bilicki
???? Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej / Marek Kaczmarzyk
???? Co jest obecnie ważne, a co mniej w działaniach szkół i nauczycieli? / Jacek Pyżalski
???? Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone / Jacek Pyżalski i Wiesław Poleszak
???? Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele / Marlena Plebańska
???? Strategie kształcenia na odległość / Anna Koludo
???? Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych? / Natalia Walter
???? Wstrzymaj siebie, rusz ucznia: e-nauczanie a e-twórczość / Jacek Ścibor
???? Ocenianie w dobie koronawirusa / Danuta Sterna
???? Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań / Piotr Plichta
???? Jak nauczyciele mogą obecnie zadbać o swój dobrostan? /Marcin Zaród
???? Organizacja zdalnego nauczania / Jędrzej Witkowski
???? Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadzą zdalną edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk

???? Główny Partner Akademicki  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDAWCA EduAkcja

Miłej lektury pozdrawiam Publikacja"Edukacja w czasie pandemii"
ddddddddddddddddddddd