509px-Herb Polski m

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

AKTUALNOŚCI - Więcbork

Informacja dla Rodziców - organizacja zajęć po zakończeniu zawieszenia działalności edukacyjno-wychowawczej (covid 19)

Informacja dla Rodziców uczniów
ZS nr2 w Sępólnie Krajeńskim oddział w Więcborku
w sprawie organizacji zajęć w szkole po zakończeniu zwieszenia działalności
 związanej z koronwirusem (covid 19)
1. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 
2. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
4. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej przystępujących do egzaminów zewnętrznych.
5. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
6. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
7. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
8. Zajęci będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględnione zostaną możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
9. Po zakończeniu zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19)  w Zespole Szkół nr2 w Sępólnie Krajeńskim rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania ze Szkolnymi Procedurami Organizacji i Bezpieczeństwa Funkcjonowania Szkoły związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz podpisania Oświadczeń rodziców/opiekunów. Procedury i oświadczenia dostępne są na stronie internetowej szkoły.
10. Pełnych informacji udziela sekretariat szkoły oraz wychowawcy klas.
                                                                 Z poważaniem
                                                                                              Sylwia Świerczewska-Łaznowska
                                                             Wicedyrektor

AUDIOBOOK - propozycje biblioteki

1."CUDOWNY CHŁOPAK" AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeLkO0-c0Nco%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0q2Jz4TDOcuYABjxbxx7EmFt-wP5rvzf_t3NLlEzKDiU-3wZVcdTwy-v0&h=AT2rhdy-wkpEoZ-YXrxXaUv6kzWTtnIYBBdsOhxuccEzeiQSLCoDwPfF9x8Y9MHAvP4IDlfugH7C3_-MD2zScs4FAz51nrlgi848fvPIsRAuq4V0HBWMSO1Z2LtfIjPvWDtp

  1. "MIKOŁAJEK I INNE CHŁOPAKI" AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRYCgTzLE1NE%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3W-J2-mg1CCwww4UaCJ_uKPNscTFsLrQiyroct7Ey3z1nBhUWgvC64Co0&h=AT1yClCqELq9vrrTcUM2rkiFBnRrNpE4gAPF7Eshp5gFz5knl8tMHG4yuuYlAmMCBcLHzQs2VnDws1uQqUQjkld7sfM25gs4xHCcuapJ19sibwusMSIOtLdr3If6tkfcQsYQ

  1. "DYNASTIA MIZIOŁKÓW" AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNxGxe2St1Lo%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2mkt1ID-xWKoZh3qgg-YO2E7wJ9rF0rhcvjwh2ns0OB6zpmQkwoFwylio&h=AT181Wkbg2M3S-C-96PhxoukKUpB1DeE7qbSWmxZ_rrTZZQo3wVyz6RZvz5dHwAMGYGI122HnEqHU2H6jAI1J55p_zfo3CJ5gfOEhYbnmFyg0M9bf_51owRCJ5n1CBFb7bxv

4."EMI I TAJNY KLUB SUPERDZIEWCZYN" AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgTY85VF0His%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0hCJnLQZc3GZwmEgHvX5Eb99DgduA9r1UkMaCm8Dpz6esY5NgBtPL-TIo&h=AT1LV9nLILwTZMiOSbTqE1AWn3z56FPZKKbM-ERqdTu0ZE0Ptn2y53cuaTOZisCSmV0Ei_QpLOL85r4t_kvR4EjAhLESPwfahXmSOQnIgUzAPDbF6xQOUhB5lXQbWGfxyWUx

5."BON CZY TON. SAVOIR- VIVRE DLA DZIECI" AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5rEih5VbuaY%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0dwno5H6S8APCwXq4cUe1cvr_9ouFzYFShQpGgV1XgVCJeBeW34YUeArE&h=AT3B4J41Wlam7lM2uEQPaqUSYcD9e0tLFfEXLwkRn203YKEFPa9HQ0HfGXLesEtki4Ea1zf0OURFRhJmYrA0rmeZQFxZ28zjM0RskgWWPn0M3U2E_fTL1LVMw-b4mYPRM5EH

6."KACPERIADA" GRZEGORZ KASDEPKE AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsUSuikMmJEQ%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR2QaSA9H4_sqjcr9KJwlHOe6yJ2UJYhh6g1D0MJDMqkxc5rGVWLD4ER1YE&h=AT2EAcbgUxxYwRDQQup5uboWZYmp5mymDw2_uLQuD7YU7r5VV73fusYTpenzucIiuAIOuYidt6VLdJlvlX7XcDvwqjEz4P8BFYovwqSLGU7bHmjqbMETpWzUy5D_bRPHAeMO

7."DZIECI Z BULLERBYN" CZ.1 AUDIOBOOK

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUbH56wdPqWE%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1woJlKVapF-kBbJYgmY8pIhEbSeKRmks7O83PtnW-t-nWAvXrxBWZqt7E&h=AT1LNy-mL8zWkpnO0kr7wQoDHBzjCr4MVPcLKwHJEJ3aYJXUW0wKN6mJAJoT1APp-_tH38ynYkBRaBpYhod03xkYMxmeFpOkazy7hCTlDs3nHUoaD4Oyb-KD6OGsjGo94jGg

8."PIPPI POŃCZOSZKA " ASTRID LINDGREN FRAGMENT PIERWSZY

u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw16HcXfDd_0%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0Q3D9cwnyhmysJQ1yHINsybSwihj5e7WJEzeO--SfIcLfY4bvONZE1bZA&h=AT1BBnmHfLKhau0wuLd4LhEaY83lXPHiUH9Pp2WlQZ7YrbKd6hBEn8ZXChDunS8LMgXndIy_7JpaLa6mL_8CqCIf8mV3JGvS_SGAbwVj_XQXD-Ao5ZiT0_zalRnnm2_N_J2M

9."PIPPI POŃCZOSZKA" FRAGMENT DRUGI

u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FuA994xPIrLo%3Ffbclid%3DIwAR0cMszzfQfurwFIU0n-n3rLwmt378J6ui7Ers40kRlbKGCb6iQ-CACrr84&h=AT06w55SsucfDhej3ZnD7PIV_zhiVy90mtvfeCQLRoBnbtuq6tkYsXUH2YNAD9YqYW29eenDKytkkpJiyiODH-xAkQQYhlUY-NNueng4ljRP6nHKH2uKGtbZXjptLKncAAeG

10."PIPPI POŃCZOSZKA "FRAGMENT TRZECI

u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDkKniIAZM4c%3Ffbclid%3DIwAR0hCJnLQZc3GZwmEgHvX5Eb99DgduA9r1UkMaCm8Dpz6esY5NgBtPL-TIo&h=AT0n7bPbvwFb9sr3ORLZKlcWsu2WItZX0Cut-nBZCqQEB6RaVBH__Ne8xeQZyiD5EUdF1nnDvDEVxWUmdNiKawK2CF3swmP9Uj76sqOf513R3zZM8iXmQMDzVxbfO3xHWlYM

Jak zadbać o swój wewnętrzny spokój?

Jak zadbać o swój wewnętrzny spokój?

Proponuję abyś nauczył się stosowania technik relaksacji. Techniki te, pozwolą Ci się odprężyć co korzystnie wpłynie na pracę całego organizmu. O swoje ciało trzeba dbać! Możesz powtarzać je codziennie. Pandemia przeminie, a umiejętności pozostaną na dłużej. Będą także przydatne, gdy wrócisz do szkoły. Do zobaczenia. ;*

Instrukcja dla ucznia:
Przyjmij wygodną pozycję ciała - LEŻYSZ lub SIEDZISZ
Włącz ćwiczenie - SŁUCHASZ UWAŻNIE
Powtarzaj - WYKONUJESZ POLECENIA

Medytacja w świecie bajki ;)

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=18SpO_lyH2Q

https://www.youtube.com/watch?v=MLRyENUusGo

https://www.youtube.com/watch?v=JCsiv4o4_HI

Relaksacja ;)

Trening autogenny Schultza

https://www.youtube.com/watch?v=eZttj0gfJPo&t=12s

Trening Jacobsona

https://www.youtube.com/watch?v=DWxBQOz5FzM

 

Katecheza: Nabożeństwa majowe

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy uczniowie, przesyłam kolejne materiały z religii.
Temat katechezy: W maju modlimy się do Maryi - Nabożeństwo majowe.

Po tej lekcji powinieneś umieć:

- skąd wzięła się nazwa Litania Loretańska,

- różne formy pobożności kościoła względem Dziewicy Maryi,

- tytuły wezwań do Maryi z Litanii Loretańskiej; - jak czcimy Maryję.

Wykonaj po kolei następujące działania:

1.Rozpocznijmy naszą katechezę słowami pieśni  CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

    https://www.youtube.com/watch?v=HWGVqhNaziU

2. Dzisiejsza nasza katecheza ma nas zachęcić do i modlitwy.

Otwórz podaną stronę e-katechezy( nie otwieraj strony 2)

https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c/presentation-w-maju-modlimy-sie-do-maryi

3. Na kartce wklej lub narysuj obrazek z Maryją. Obok obrazka lub rysunku narysuj wazon, a w nim kwiatka za każdym
razem kiedy odmówisz Litanię Loretańską.

4.W maju czcimy Maryję odmawiając lub śpiewając Litanię Loretańską.

Litania śpiewana :https://www.youtube.com/watch?v=Ml7UwOOzR_o

Litania recytowana: https://www.youtube.com/watch?v=rI8_p7KomdQ&

Litanie też masz w e-katechezie.

Spróbuj w maju każdego dnia modlić się litanią (wyżej masz wersję śpiewaną, lub odmawianą). Możesz też na żywo

uczestniczyć w nabożeństwie majowym korzystając z transmisji online, w internecie, czy radiu. Matka Boża opiekuje się tymi, którzy proszą Ją o pomoc.

WAŻNE: Są jeszcze osoby, które nie nawiązały ze mną kontaktu i nie przysłały zdjęć z zaległych zadań. Nadal czekam.
Przypominam mojego e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub do wychowawcy.

POWODZENIA! Pozdrawiam Was serdecznie z Panem Bogiem!

Propozycje świetlicy :)

PROPOZYCJE ŚWIETLICY

Witajcie Uczniowie. Przesyłam kilka propozycji na zajęcia plastyczne. Tym razem polecam zabawy z farbami.

Tulipany z użyciem widelca i ziemniaków:

https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc

https://pl.pinterest.com/pin/510103095266638914/

Malowane Dmuchawce:

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

Zwierzęta z naszych dłoni:

https://www.youtube.com/watch?v=kjCzlpDVtUw

W dniu 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych i Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji mam dla Was kilka kolorowanek oraz piosenkę do posłuchania.

Kolorowanki:

https://pl.pinterest.com/pin/402298179214878865/

https://pl.pinterest.com/pin/383228249536174257/

https://pl.pinterest.com/pin/68891069285349735/

https://pl.pinterest.com/pin/703968985479013921/

https://pl.pinterest.com/pin/379357968590211087/

Piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=KdKnlVj3O2E